Коя усмивка е красива?

Красивата усмивка

Коя усмивка е красива?
Хубавата усмивка и здравите зъби се явяват като един наистина важен фактор при общуването между хората и помагат да предразположите вашия събеседник.
Какво е това, което определя дали една усмивка е красива? Само здравите, подредени и бели зъби? Не. Красивата и чаровна усмивка е преди всичко симетрия и хармония не само на зъбите, а и на венците. Видът на венецът е не по-малко важен от вида на самите зъби, тъй като те са неразривно свързани. В естетичната стоматология перфектната усмивка се характеризира с определен набор от критерии, които подсъзнателно се възприемат от повечето хора. Съществуват бяла и червена естетика.
Бялата естетика разглежда всички аспекти, свързани със зъбите:
•    Наличне и симетрия на всички зъби в зъбната редица. Каква е формата на зъбната дъга, която е видима при усмивка, трябва да следва извивката на долната устна.
•    Позициониране  на средната линия в горната челюст също е от голямо значение – тя трябва да бъде успоредна на средната линия на лицето. Ако е изместена до 3-4 мм в ляво или в дясно това все още се възприема от останалите като естетично.
•    Липса на петна, зъбна плака и зъбен камък.
•    Цветът  – белите зъби се  харесват повече и биват възприемани за по-младежки и здрави.
•    Оптимална форма и размер на зъбите.
Червената естетика се отнася до венците/ червената естетика е ключов етап, за да  бъде постигната мечтаната красива усмивка/:
•    Контурът на венците трябва да е симетричен.
•    Нивата на венците над съответните зъби от двете страни на средната линия трябва да бъдат еднакви.
•    Когато се усмихнете широко не трябва да се виждат повече от 2 мм от венците над зъбите.

Related Post
Вижте също